Studie och yrkesvägledning

uppslagna böcker på bord

Studie- och yrkesvägledaren är ett stöd för eleven genom grundskolan, och finns tillgänglig på både Gunnarsbyskolan och Hierneskolan, och arbetar med information och vägledning inför studie- och yrkesval, enskilt och i grupp.