Tjej som skriver på griffeltavla

Förskola och barnomsorg

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.
Hitta förskola i Eda kommun

I Eda kommun finns 11 förskolor, 10 kommunala samt 1 fristående.

Förskolan har sin egen läroplan, sommaren 2019 kommer den reviderade.
Läs Förskolans läroplan här!

Information om förskolan i Eda kommun hittar du i vår informationsfolder nedan.
Information om barn och skolbarnsomsorg

Nyheter och aktuellt
Stängninsdagar 2019 
10 juni och 23 augusti

Kommunala förskolor