Lagstiftning

LOU - lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) är den lag som styr upphandlingen sker inom kommunen. Syftet med LOU är att de myndigheterna som gör upphandlingar på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansieriar offentliga upphandlingar.

Konkurrensen på den aktuella marknaden kan pressa priserna och leverantörerna ges möjlighet att tävla på samma villkor i en upphandling.

Lagen reglerar i detalj hur tex kommuner får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Bla är myndigheter skyldiga att annonsera alla inköp, detta för att intresserade företag ska kunna lämna anbud i kommunens upphandlingar.

LOV - lagen om valfrihetssystem

LOV, Lagen om valfrihetssystem (2008:962) är till för att låta de kommuner och landsting som vill, möjligheten att konkurrensutsätta verksamhet genom att brukaren/invånaren väljer utförare av tex hemtjänst.

De verksamheter som kan konkurrensutsättas är verksamheter inom handikapp- och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdstjänster.