Trafikregler och säkerhet

Övergångsställe

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetshöjande arbete pågår kontinuerligt och säkrare övergångsställen är prioriterat.
Större övergångar för barn på väg till och från skolan är särskilt viktiga. Här förekommer ofta farthinder för att sänka hastigheterna betydligt. Den oskyddade trafikanten har betydligt större möjlighet att överleva och slippa bestående skador om hastigheten sänks.
Kommunen får ofta synpunkter från allmänheten och företagare som anser att åtgärderna hindrar trafiken. Farthindrens uppgift är just att sänka hastigheten och det uppnås endast om trafiken hindras i viss mån.
Vid genomfartsleder där Trafikverket är väghållare sker projekten ofta i samarbete med kommunen.