Parkering

Parkeringsplats

Parkering

Det finns i Eda kommun ca 70 allmänna parkeringsplatser, främst placerade i kommunens tätorter. Parkeringsplatserna är avgiftsfria, men 24- timmarsregeln gäller i hela kommunen där inget annat föreskrivs.

Felparkeringsavgifter

Överträdelser tas ut enligt gällande taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun.