Gata i Åmotfors

Trafik & infrastruktur

Infrastrukturen är skelettet i samhället och som vi ofta tar för givet. Trafik och infrastruktur omfattar allt som rör kommunalt VA, fjärrvärme, bredband, gator och vägar, trafik och parker. 

Teknik i Väst är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom kommer bolaget att hantera verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov.

Resursbolaget har samlat personal från Arvika Teknik och Gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun. Genom att satsa på samverkan genom ser kommunerna stora möjligheter till högre driftsäkerhet och utvecklad service.

Bolaget ägs gemensamt av Arvika Teknik och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster.