Pillret

Förskolan Pillret

Välkommen till vår förskola

Förskolan Pillret består av två avdelningar, Lyktan och Båten. På Lyktan går barn från 1-3 år och på Båten går barn från 3-5 år. Vi har 6 personal, tre på varje avdelning. Vi har en ekonomi biträde som städar, handlar och dukar till lunch.

Pillret ligger i en bostadsområde med närhet till biblioteket och skogen. Vi har en stor uteplats som lockar till lek och fantasi. På vår uteplats finns en vattenränna där barnen kan leka och experimentera om vattnets olika egenskaper från våren till hösten. Vi har balansgångar, balansvåg, material till köjbygge, kompost och asfalterat bana till cykling och bollspel. Vi har en stor paviljong med tillhörande grill som vi använder när det passar vår verksamhet.

Vi på Pillret anser att utevistelse är bra för barnens och personalens hälsa och välbefinnande och skall vara en viktig del i verksamheten. Därför är vi ute minst en gång om dagen. Vi går till skogen några gånger i månaden. En del av utegården har kuperad terräng som är bra för båda större och mindre barn med tanke på att utveckla barnens motorik. Terrängen är även lämplig att använda som bana till madrass och pulkaåkning på vintertid.

Pillret är en mångkulturell förskola med barn från olika länder. Vi jobbar med att ta tillvara det kulturella variationerna till exempel genom den årliga sommarfesten där alla föräldrar bjuder maträtter från hemlandet.