Offentlig konst

Eda kommun äger ett antal, runt 500 konstverk, som donerats eller köpts in under årens lopp för att visas upp på offentliga platser men även placeras vid de olika förvaltningarna, skolor, äldreboenden mm.

Kultur avdelningen köper in, förvaltar och vårdar konsten som finns registrerade i en konstdatabas på Kultur.