Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Här finner du aktuella belopp och prislistor inom de delar av kommunens verksamhet som är avgiftsbelagd.