Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Miljöavdelningen bedriver hälsoskyddsarbete genom bland annat tillsyn av lokaler och verksamheter, men också genom förebyggande arbete, information och projekt. Dessutom handlägger vi klagomål på störningar som kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Hälsoskyddstillsynen är till största delen reglerad av lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen är Miljöbalken med förordningar, folkhälsomyndighetens och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Strålskyddslagen.