Fotbollsplaner

Fotbollsplan vid Gillevi i Koppom

Forsvallens Idrottsplats, Åmotfors
Gräsplan

Gillevi Idrottsplats, Koppom
Gräsplan

Hierneskolan, Koppom
Multiplan

Hammarsvallens Idrottsplats, Köla
Gräsplan

Örnvallens Idrottsplats, Charlottenberg
Gräsplan

Sparbanksvallen, Charlottenberg
Konstgräsplan intill Gunnarsbyhallen

Gunnarsbyskolan, Charlottenberg
Multiplan

Strandvallens Idrottsplats, Häljeboda
Gräsplan

Åsvallens Idrottsplats, Ås
Gräsplan

Älvvallens Idrottsplats, Eda Glasbruk
Gräsplan