Stöd och behandlingsgruppen

Illustration över stöd och behandlingsgruooen, organisation

Insatser

I stöd och behandlingsgruppen arbetar vi med både riktade och beslutade insatser. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet gällande barn upp till 18 år. Nedanstående insatser kan erbjudas:

Stödsamtal enskilt och i grupp 

 • Föräldrastöd
 • Relationsstöd
 • Våld i nära relationer
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Oro för ditt barn
 • Råd och stöd i föräldrarollen
 • Allmän rådgivning

Stödgrupper

Vi har maximalt 6 deltagare per grupp.

 • Föräldraträffar i grupp
 • Våld i nära relationer
 • Barn och ungdomar med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen

Familjestöd

Stöd ges i hemmet.

Öppendörr samtal

Enskilt stödsamtal ett begränsat antal gånger.

Alkohol- och drogbehandling

Eda Stöd & Behandling

Stöd till ungdomar

För ungdomar kan vi erbjuda gruppverksamhet, till exempel tjej- och killgrupper, men även enskilt samtalsstöd.

Stöd till barn

För barn kan vi erbjuda gruppverksamhet och barnsamtal.

Trappansamtal

För barn och ungdomar som bevittnat eller upplevt våld kan vi erbjuda trappansamtal.