Lotteritillstånd

Bildningsutskottet har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagstiftningen.

Lotteri får efter tillstånd anordnas av ideell förening som i sin verksamhet har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet och som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta, med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte av någon annan orsak.