Digital anslagstavla

Möten, handlingar och protokoll - Digital anslagstavla - ctl00_cph1_imgMain

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Vårdutskottets protokoll, 2019-05-02, är justerat anslagstid 2019-05-02--2019-05-24

Eda Energi ABs protokoll, 2019-04-17, är justerat anslagstid 2019-04-24--2019-05-16

Vårdutskottets protokoll, 2019-04-23, är justerat anslagstid 2019-04-29--2019-05-20

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-23, är justerat anslagstid 2019-04-30--2019-05-22

Jävsnämndens protokoll 2019-04-25 är justerat anslagstid 2019-04-26--2019-05-17

Drifts- och servicenämndens protokoll 2019-03-18 är justerat anslagstid 2019-04-23--2019-05-15

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-04-11, är justerat anslagstid 2019-04-18--2019-05-09

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-04-10, är justerat anslagstid 2019-04-16--2019-05-08

Valfjället Skicenter ABs protokoll, 2019-03-29, är justerat anslagstid 2019-04-16--2019-05-08

Allmänna utskottets protokoll 2019-04-09 är justerat anslagstid 2019-04-15--2019-05-06

Vårdutskottets protokoll, 2019-04-10, är justerat anslagstid 2019-04-15--2019-05-07

Bildningsutskottets protokoll, 2019-04-08, är justerat anslagstid 2019-04-15--2019-05-07

Vårdutskottets protokoll 2019-03-29, är justerat anslagstid 2019-04-03--2019-04-25

Kungörelse om flyttade fordon