Läsa och låna

bok med snöre

Lånekort är gratis och fås när du fyllt i en blankett på biblioteket. Du kan även förifylla dina uppgifter på bibliotekvarmland.se

  • För att få lånekort måste du visa giltig legitimation
  • Lånekortet är en värdehandling och du ansvarar för det som lånas på det. Anmäl till biblioteket om du förlorar ditt kort!
  • När du skriver under avtalet förbinder du dig att följa bibliotekets låne- och ordningsregler
  • Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån
  • Om dina skulder överskrider 150:- spärras ditt lånekort tills du betalat
  • Dina personuppgifter sparas men används bara i bibliotekets arbete. För information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Personuppgifter i menyn till vänster

Tänk på att du själv alltid kan logga in på Bibliotek Värmland och låna om och beställa böcker. Kontakta biblioteket för inloggningsuppgifter.